Høytemperatur AES fiberprodukter

For tekniske datablad, se under downloads

Superwool ® er en AES miljøvennlig fiber. Superwool® oppfyller kravene i fht. Note Q. Alle Superwool® produkter er fritatt for klassifisering & merkeplikt i Europa.

Superwool ® familien av produkter som Thermal Ceramics tilbyr er et allsidig alternativ til tradisjonelle isolasjonsløsninger for anvendelse innen kommersiell, industriell, og transportbruk. Superwool ® produkter er spesiell komposisjon av Jordalkalie Silikat (AES) kompositt fiber, som har blitt spesielt utviklet for å gi fordeler for høytemperatur isolasjonsløsninger:

  • god isolasjonsevne
  • lav biopersistens i lungevev
  • lav lineær krymping

To typer er tilgjengelig:

  • Superwool PLUS: Klassifiseringstemperatur 1200 grader C (2192 grader F)
  • Superwool HT: Klassifiseringstemperatur 1300 grader C (2372 grader F)

Disse lettvektsproduktene er produsert i en QS9000/ISO 9002-sertifisert prosess, og kan leveres som løsull, matte i forskjellige densiteter, konvertert til plater og former, moduler av matte, tilsatt bindemidler for bruk som belegg og sement, blandet med andre materialer for friksjons- og slitasjebestandighet.

Undergrupper av Superwool ®:

Superwool PLUS:
Løsull, matter, papir, plater (harde og myke), moduler, vakumformede detaljer, m.m.

Superwool HT:
Løsull, matter, papir, plater (harde og myke), moduler, vakumformede detaljer, sprøytbare og formbare masser og sementer (Sealcoat og Mastic), m.m.