Høytemperatur tekstiler

Glassfiberduk

For tekniske datablad, se under downloads

Kan leveres i tykkelse 0,1 mm – 3 mm, og finnes i et utall av veveformer, med silikonbelegning og ulik laminering (eksempelvis aluminiumsfolie).

Standard ubehandlet Glassfiberduk har en øvre temperaturgrense på 550 grader C. Dog vil en kombinasjon av høy temperatur og vibrasjon være ødeleggende for produktet.

Produsenten Klevers Glasgewebe GmbH & Co er spesialist på å skreddersy til ethvert formål.

Silikaduk

For tekniske datablad, se under downloads

Har en øvre grense på 1000 grader C, men mister allerede svært mye av sin styrke (75%) etter passerte 200 grader C.

Silikaduk type KlevoSil®

Tekstiler laget av silikatråd med et innhold av SiO2 på over 94%.

KlevoSil leveres fra 0,4 – 1,2 mm. tykkelser og med egenvekter på fra 180-1100g pr. m2. Standard bredder vil normalt være 88 eller 100 cm.

Her er et utdrag of standardutvalg:

WeightWeaveThickness
KlevoSil 300-1 L320 g/m²Plain0.40 mm
KlevoSil 600-1 L600 g/m²Plain0.60 mm
KlevoSil 1100-1 A1100 g/m²Sateen1.20 mm

Sestonitduk

For tekniske datablad, se under downloads

Har en øvre grense på 1200 grader C og beholder svært mye av sin styrke ved passerte 1000 grader C (mer enn 80%).

Sestonit®

Sestonit® er en unik type duk som er høytemperaturresistent og som skifter farge ved 800 grader fra grønn til blå (termoindikativ). Sammenlignet med Silikaduk så har Sestonit en anvendelsestemperatur som er ca. 200 grader høyere, og med den vesentlige egenskap at strekkstyrken øker ved temperaturer mellom 800 og 900 grader. Forøvrig har Sestonit en brukstemperatur på 1200 grader.

Downloads Sestonitduk

Sestonit

Nextelduk 312

Beholder styrke og fleksibilitet med liten krymp opptil 1100 grader C.

Nextel® høytemperatur duker fra 3M

Nextel duk og tekstiler er spesielt utviklet for de mest krevende termiske, mekaniske og elektriske anvendelser og overgår langt alle andre høytemperatur tekstiler. Nextel tekstiler er laget av kontinuerlig polykrystalinske metalloksyd.
Nextel® Keramiske Tekstiler sitt typiske bruksområde er innen luftfart, romfart og industrielle aplikasjoner.

Fordi fibrene er langstrakte og sterke, kan Nextel® Keramiske Kekstiler produseres uten tilsetning av andre fibre eller strenger. Garn, tråd, stoff, kanter og sytråd er typiske produkter.

Egenskaper:

  • Stabil ved temperaturer over 1000 grader C.
  • Oprettholder flexibiliteten og har lav krymp under veldig høye temperaturer.
  • Høy elektrisk resistens ved høye temperaturer.
  • Lav væskeabsorbering
  • Ingen gjenværende syrer eller klorider som kan lekke ut.

Fordeler:

  • God dimensjonell stabilitet
  • Skader ikke metalldeler
  • Lav forstyrrelse på elektriske konstruksjoner