Forkler

For flere bilder av diverse modeller, se under downloads ------------->

                                

Forklene kan tåle strålevarme opptil 1000 grader og kontaktvarme opptil 600 gr.