Borgestad Industries

Setting New Standards

Borgestad Industries utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og konseptløsninger som sikrer produktivitet og konkurransefortrinn hos industrielle kunder. Målsetningen er å bidra til at kundene får lavest mulig kostnad per tonn produsert sluttprodukt. Borgestad Industries er i dag ledende innen den ildfaste bransjen i Skandinavia og har dessuten en global tilstedeværelse innen flere utvalgte applikasjonsområder.

Borgestad Industries har kunnskap, erfaring og styrke forankret i lange tradisjoner. Allerede i 1825 startet produksjon av ildfast stein i Höganäs, og fra da av har konsernet vokst og består i dag av flere selskaper innen det ildfaste og isolasjonsbetingede forretningsområdet.

Klikk her for å laste ned pdf