Firmaets historie

J. H. Bjørklund har siden 1877 vært distributør for Morgan, som ble etablert i 1856. Morgan og J. H. Bjørklund var nære samarbeidspartnere og produktområdet var da rettet mot digler og verktøy, samt utstyr for smelteverksindustrien. I 1890 ble Morgan børsnotert og var ikke lenger et familieselskap, noe som reflekterte ønske om vekst og fokus på andre områder innenfor smelteverk og industri for øvrig. J.H. Bjørklund og Morgan hadde fremdeles tette bånd, og utvikling av produktområder og nye markeder preget også JHB.

Etter annen verdenskrig investerte Morgan kraftig i nye fabrikker og i andre selskaper som passet inn i Morgans strategi om å møte veksten i markedet for keramisk fiber. Helt frem til slutten av 90-tallet var keramisk fiber en viktig del av J. H. Bjørklund sitt produktspekter. Miljøvennlig fiber, også kalt AES-fiber, ble første gang introdusert av Thermal Ceramics som et datterselskap av Morgan. J. H. Bjørklund og Thermal Ceramics samarbeidet da om å introdusere FIREMASTER 607 (AES fiber) for offshoremarkedet i Norge. Siden FIREMASTER 607 og SUPERWOOL 607 ble introdusert, har J. H. Bjørklund vært den ledende leverandøren av AES-fiber på det norske markedet.

J. H. Bjørklund AS har et sterkt fokus på å tilby miljøvennlig fiber. Til nå har den øvre temperaturgrensen for AES-fiber gjort det vanskelig å fullt ut erstatte keramisk fiber. I 2005 introduserte Thermal Ceramics den nye generasjon SUPERWOOL 607 HT (high temperature) som vil kunne erstatte keramisk fiber opp til 1300’C

Hovedfokus idag er å levere høytemperatur isolasjonsprodukter, først og fremst til Metallurgi-industrien og for passiv brannsikring. Idag er vi 8 ansatte. J. H. Bjørklund er nå eid 100% av Borgestad Industrier.