Produksjon

Steinproduksjon med forankring i erfaring og ekspertise.

Steinproduksjonen vår er lagt til den 54 000 m2 store fabrikken i Bjuv i Sverige. Omtrent halvparten av produksjonen, som varierer mellom 20 000 og 30 000 tonn per år, er basert på våre egne råmaterialer. Borgestad Industries har tilgang til ildfast leire (chamotte) fra et dagbrudd i Bjuv.

Resten av produksjonen er høyaluminastein basert på importerte råmaterialer – hovedsakelig bauxitt og andalusitt. Høyaluminasteinen, som tåler høyere temperaturer enn chamottebaserte produkter, brukes hovedsakelig i sement-, masse- og papirindustri og i ferrolegeringsmaterialer, osv.

Produktsortimentet vårt består av rundt 40 forskjellige kvaliteter som kan produseres i rundt 6 000 forskjellige former. Det er selvfølgelig avgjørende med avansert teknologi for å sikre en enhetlig, ildfast produktkvalitet. Men det er ekspertisen hos medarbeiderne våre som gjør den store forskjellen. Takket være omfattende erfaring kan vi styre resultatet av produksjonen og løsningene ned til minste detalj.

Vi setter nye standarder for produksjon av ildfaste masser.

Verdens fremste sortiment innen ildfaste masser produseres på vårt nye, supermoderne produksjonsanlegg i Bjuv i Sverige. Fabrikken er 1000 m2 stor og har en totalt kapasitet på 30 000 metriske tonn per år. Anlegget er i stor grad automatisert og inneholder verdens mest moderne utstyr for fremstilling av ildfaste produkter. I tillegg er fabrikken totalt støvfri, noe som er avgjørende for det svært viktige miljøaspektet og gjør den unik på verdensbasis.

Utgangspunktet for å produsere ildfaste masser av høy kvalitet er nøye utvalgte råmaterialer i helt spesielle sammensetninger. Små mengder tilsetningsstoffer, iblant så lite som 20 gram per tonn, tilsettes manuelt.

Blandingen er en kritisk fase, siden målet er er at blandingen skal være så homogen som mulig. Eirich-blanderen, der parametre som blandebeholder og hastighet kan stilles inn spesifikt, sørger for et utmerket homogent resultat.