Brannsertifikater

Det finnes i overkant av 40 ulike sertifiserte løsninger ved bruk av Firemaster Marine Plus som passiv brannbeskyttelse.

Her inngår alt fra cellulosebrannløsninger i klasse A og B, hydrokarbonbrann løsninger, jetbrannløsninger, samt kombinasjoner av disse.

Relevante applikasjoner innebefatter skott og dekk løsninger for stål, aluminium og kompositt. Egne sertifikater finnes også for HSC (High Speed Craft Code). Det er også tilgjengelig sertifiserte løsninger for passiv brannbeskyttelse av prosessutstyr, kabelgater, strukturstål m.m.

Oversikt over sertifikatene finnes i Morgan Advanced Materials sertifikatoversikt, som du finner her.

Skulle noe mangle eller være utdatert er det bare å ta kontakt med oss, så skal vi kunne fremskaffe dette.