Firebarrier 135 sprøytbar brannisolasjon

For teknisk datablad, se under downloads

Produsent: Morgan Advanced Materials

Firebarrier 135, sementbasert sprøytbar brannisolasjon, er spesielt utviklet for passiv brannsikring av tunneller, undergrunns parkeringshus, og stålkonstruksjoner. Firebarrier 135 er testet til alle kritiske branncenarioer, blant annet opp til 1350’C ihht RWS brannkurven.
I senketunnellen i Bjørvika er det benyttet ca 40.000 kvadratmeter Firebarrier 135, som beskyttelse i tak og øvre del av vegger.