FireMaster Marine Plus

For teknisk datablad, se under downloads 

Produsent: Morgan Advanced Materials

FireMaster Marine Plus er en videreutvikling av den tradisjonelle FireMaster 607. Produksjonsprosessen har blitt rafinert slik at det er mulig å fjerne mye av det såkalte shot-innholdet (ufibrisert materiale) og dermed få et lettere materiale. For typiske anvendelser på dekk og skott vil således Marine Plus gi en vektbesparelse på 25-30%.

Per idag finnes det sertifiserte løsninger både for aluminium, stål og kompositt-type konstruksjoner.

Nylig har det nyutviklede FireMaster Marine Plus blitt levert til det marine markedet i Norge. FireMaster Marine Plus er et produkt som tilbyr en signifikant vektreduksjon (25-30%) ved installering.