Om Jutec

JUTEC ® GmbH ble grunnlagt i 1987, og er en produsent i feltet “tekniske tekstiler “. De tilbyr ett vidt spekter innenfor området for varme-og arbeidsvern, samt maskinbeskyttelse.

Selskapet, som drives av brødrene Axel og Stefan Jung, er en av de ledende produsenter i Europa i dag. De har en topp moderne fabrikk i Oldenburg, Tyskland og sysselsetter ca 50 personer.

JUTEC ® GmbH er organisert i henhold til tre hovedkonsepter: varme-, arbeidsplass- og maskinbeskyttelse.

Innenfor disse tre feltene har de spesialisert seg på å implementere løsninger for å møte kundens individuelle behov. Gjennom dette har de oppnådd en sterk markedsposisjon gjennom korte leveringstider og høy kvalitet på alle produkter.

Dette er realisert gjennom optimale produksjonsprosesser, den mest moderne teknologien, sertifiserte tekstiler og høy kunnskap blant de ansatte.

Gjennom konstant investering i de mest moderne produksjonsteknologi og krevende tester, har JUTEC ® lyktes i å opprettholde sitt produksjonsanlegg i Tyskland til tross for stadig mer krevende markedsforhold.

Den mest moderne CAD og skjæringsteknologier samt datastyrte symaskiner garanterer en rask leveringstid. De selger i dag til mer enn 70 land.

JUTEC ® setter sin lit til absolutt sikkerhet i utvikling og produksjon, og har investert i kostbare tester fra internasjonalt anerkjente institutter.

Jutec sine sertifikater gir kunder over hele verden en høy grad av sikkerhet.